پروژه های در حال اجرا

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پردیس

کارفرما : اداره کل زندانهای استان مازندران

کارفرما : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

کارفرما : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

احداث 65 واحد منازل سازمان گمرک شهید رجایی بندرعباس

فاز یک طرح جامع گمرک پرویز خان